oTT : online Tengwar Transcriber umożliwia transkrypcję tekstu pisanego alfabetem łacińskim na zapis tengwarem zgodnie z zasadami obowiązującymi w wybranym języku. To nie jest słownik ani translator - wpisywane teksty nie są tłumaczone na języki elfów, a jedynie zapisywane pismem tengwarowym.

Wynik transkrypcji może być przedstawiony w postaci:

  • ciągu znaków ASCII do dalszego wykorzystania przy zastosowaniu fontów zgodnych z układem klawiatury Daniela Smitha,
  • napisu tengwarem z wykorzystaniem fontu Tengwar Parmaite, Tengwar Quenya, Tengwar Sindarin lub Tengwar Noldor (tylko w przeglądarkach obsługujących fonty TrueType i pod warunkiem zainstalowania tych fontów),
  • grafiki w formacie PNG przedstawiającej napis tengwarem z wykorzystaniem fontu jak wyżej (w tym przypadku czcionek tych nie trzeba instalować),
  • kodu HTML ze znacznikiem <FONT FACE=...> lub z wykorzystaniem stylów CSS; znaki o wysokich kodach ASCII mogą być przedstawione w postaci reprezentacji numerycznych &#dddd;.

Program działa na podobnych zasadach jak program Tengwar Scribe lub YaTT i wykorzystuje te same pliki reguł transkrypcji (stworzone dzięki programowi Tengwar Mode Editor). Po prostu wpisz tekst źródłowy, określ tryb transkrypcji (zgodnie z językiem w jakim jest tekst źródłowy), określ format wyniku i wciśnij przycisk [transkrybuj].

Aktualnie dostępne są zbiory reguł transkrypcji dla kilku wybranych języków, ale w każdej chwili lista ta może zostać zwiększona.

Strona oTT jest zakodowana w Unicode (UTF-8) i używa JavaScript.

historia wersji:

2004-03-15 — wersja 1.5.4 — nowy font - Tengwar Formal — poprawiona obsługa spacji w niektórych plikach reguł
2003-03-15 — wersja 1.5.3 — drobne poprawki w kodzie HTML strony
2002-07-29 — wersja 1.5 — dodatkowe klawisze umożliwiające wstawienie w tekście źródłowym znaków diakrytycznych używanych do zapisu języków elfów w alfabecie łacińskim (np. długie samogłoski)
2002-04-30 — wersja 1.4 — poprawiony błąd w transkrypcji sekwencji ze znakami nie alfanumerycznymi — poprawiona obsługa cyfr
2002-04-21 — wersja 1.3 — poprawione rozpoznawanie i transkrypcja sekwencji ze znakami nie alfanumerycznymi — poprawiona obsługa znaków interpunkcyjnych w trybach, które nie opisują ich jawnie — nowy tryb - klasyczny sindarin
2002-02-21 — wersja 1.2 — poprawione oznaczanie cyfr oraz możliwość zaznaczenia najmniej znaczącej cyfry — poprawiona transkrypcja znaków z zakresu Unicode Latin-1 Supplement i częściowo z Latin Extended-A
2002-02-08 — wersja 1.1 — dodany nowy format wyniku - grafika PNG
2002-02-06 — wersja 1.0 — pierwszy pokaz publiczny
2002-01-20 — ojej, działa :-)