Oświadczenie o dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) strony "W głąb dostępności". Jest ono wzorowane na oświadczeniu strony oryginału "Dive Into Accessibility". Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z autorem.

Klawisze dostępu

Wiele przeglądarek internetowych umożliwia przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie. W systemach Windows i Linux skrót najczęściej wywołuje się w kombinacji z klawiszem Alt a na Macintoshu z klawiszem Control. W niektórych przeglądarkach (np. w Mozilli) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy w innych (np. Internet Explorer) wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane - np. w przeglądarce Opera 7 aktywacja skrótu następuje przez naciśnięcie Shift + Esc i dopiero potem odpowiedniego klawisza dostępu.

Wszystkie strony tego kursu mają zdefiniowane następujące klawisze dostępu:

 • Klawisz 1 - Strona główna
 • Klawisz 3 - Spis treści
 • Klawisz 4 - Szukanie
 • Klawisz 8 - Warunki użytkowania
 • Klawisz 9 - Kontakt z autorem
 • Klawisz 0 - Oświadczenie o dostępności

Zgodność ze standardami

 1. Wszystkie strony uzyskują akceptację serwisu Bobby na poziomie AAA i stosują się do wszystkich wytycznych. Takie stwierdzenie to zawsze tylko przybliżona ocena; wiele elementów związanych z dostępnością może być zmierzonych, ale wielu się zmierzyć nie da. Przeglądałem wszystkie wytyczne i uważam, że wszystkie strony tej witryny się do nich stosują.
 2. Wszystkie strony spełniają wytyczne W3C Web Content Accessibility Guidelines na poziomie AAA i stosują wszystkie wytyczne o priorytetach 1, 2 i 3. To również jest przybliżona ocena; wiele wytycznych WCAG jest świadomie określone ogólnikowo i nie mogą one być sprawdzone automatycznie. Przeglądałem wszystkie wytyczne i uważam, że wszystkie strony tej witryny się do nich stosują.
 3. Wszystkie strony uzyskują akceptację serwisu Bobby w zakresie wytycznych ogłoszonych przez U.S. Federal Government Section 508. Ponownie, to tylko moje zdanie. Przeglądałem te wytyczne i uważam, że wszystkie strony tej witryny się do nich stosują.
 4. Wszystkie strony przechodzą walidację jako XHTML 1.0 Strict. To już nie jest tylko moje zdanie, ale precyzyjne stwierdzenie; walidator może określić ze 100% dokładnością czy dana strona jest poprawnym dokumentem XHTML. Dla przykładu sprawdź stronę główną pod względem poprawności XHTML przy pomocy W3C MarkUp Validation Service albo sprawdź całą witrynę przy pomocy WDG HTML Validator.
 5. Wszystkie strony używają semantycznych znaczników. Tagi <h2> są użyte dla zaznaczenia głównych tytułów, <h3> dla podtytułów. Na przykład na tej stronie użytkownicy programu JAWS mogą przejść do kolejnej sekcji tego oświadczenia naciskając ALT+INSERT+3 - kolejny nagłówek trzeciego poziomu.

Pomoc w nawigacji

 1. Wszystkie strony mają zdefiniowane linki rel=previous, next, up, oraz home, które ułatwiają nawigację w przeglądarkach tekstowych i niektórych przeglądarkach graficznych. Użytkownicy przeglądarek Netscape 6 oraz Mozilla mogą skorzystać z tej pomocy włączając pasek nawigacyjny w menu "View, Show/Hide, Site Navigation Bar, Show Only As Needed" (lub "Show Always") albo w wersji polskiej w menu "Widok, Pokaż/Ukryj, Pasek narzędzi nawigacyjnych witryny, Pokaż tylko wtedy, gdy potrzebny" (lub "Zawsze pokazuj"). Analogiczną funkcjonalność w przeglądarce Opera uzyskuje się po włączeniu w menu "View, Navigation Bar" pozycji "Auto" (lub dowolnej innej niż "Off").
 2. Prezentowane wskazówki są pogrupowane na kilka sposobów. Można je przeglądać wg osoby, wg ograniczenia, wg zasady projektowania, wg przeglądarki albo wg narzędzia publikacji.
 3. Wszystkie strony zawierają proste okienko wyszukiwarki. Bardziej zaawansowane opcje są dostępne na stronie wyszukiwania zaawansowanego (klawisz dostępu 4).

Odnośniki

 1. Wiele linków zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst linku sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).
 2. Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Ze względu na gramatykę jest to dosyć trudne do osiągnięcia w języku polskim, a znacznie łatwiejsze np. w angielskim.

Obrazki

 1. Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.
 2. Złożone grafiki zawierają atrybut longdesc albo są opisane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również przy użyciu technik niegraficznych.

Projekt graficzny

 1. Układ graficzny tej strony jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS).
 2. Ta strona używa tylko względnych rozmiarów czcionek, kompatybilnych z ustawieniami opcji "rozmiar tekstu" w przeglądarkach graficznych.
 3. Nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Oficjalne wytyczne na temat dostępności (strony w języku angielskim)

 1. W3C accessibility guidelines, wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych opublikowane jako rekomendacja W3C, wraz z wyjaśnieniami.
 2. W3C accessibility techniques, omawia techniki jakie należy stosować w celu spełnienia kolejnych wytycznych.
 3. W3C accessibility checklist, szybka lista dla zapracowanych twórców stron.
 4. U.S. Federal Government Section 508 accessibility guidelines.

Serwisy związane z dostępnością (strony w języku angielskim)

 1. Bobby (angielski policjant), darmowy serwis analizujący strony internetowe pod względem zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności. Dostępna jest również rozbudowana wersja komercyjna.
 2. Cynthia Says, kolejny serwis sprawdzający zgodność stron z wytycznymi WCAG i Section 508. Zobacz także porównanie Cynthia Says i Bobby.
 3. WAVE, darmowy serwis analizujący strony internetowe i opisujacy je za pomocą zestawu ikon oznaczających wszystkie elementy mogące mieć wpływ na dostępność strony - zarówno pozutywny jak i negatywny. WAVE nie generuje raportu podsumowującego - analiza poprawności strony następuje wizualnie, poprzez sprawdzenie wszystkich oznaczonych miejsc.
 4. WebXACT, darmowy serwis umożliwiający przeprowadzenie analizy strony internetowej pod względem jakości (poprawność linków, brakujące atrybuty rozmiaru obrazków itp.), dostępności (wytyczne WCAG), prywatności (poziom zabezpieczenia przesyłanych danych) jak również szczegółów dotyczących rozmiarów strony i zawartych na niej metadanych.
 5. W3C MarkUp Validation Service, darmowy serwis sprawdzający zgodność stron internetowych ze standardem języka HTML i XHTML.
 6. Web Page Backward Compatibility Viewer, darmowy serwis umożliwiający sprawdzenie wyglądu strony bez szeregu możliwości nowoczesnych przeglądarek.
 7. Lynx Viewer, darmowy serwis umożliwiający sprawdzenie jak dana strona wyglądałaby w przeglądarce Lynx.

Oprogramowanie związane z dostępnością

 1. JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (Strona w języku angielskim)
 2. Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows. Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E..
 3. Home Page Reader, kolejny program udźwiękawiający dla Windows. Dostępne są czasowe wersje demonstracyjne.
 4. Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 5. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 6. Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 7. Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp. Darmowa wersja do pobrania; dostępna na Windows, Macintosha, Linuksa i inne systemy operacyjne.

Inne powiązane strony (strony w języku angielskim)

 1. WebAIM, niedochodowa organizacja zawiązana w celu promowania zagadnień dostępności stron internetowych.
 2. Designing More Usable Web Sites, kolekcja linków do stron związanych z dostępnością i użytecznością.
 3. AWARE Center, część organizacji HTML Writers Guild. Strona jest stworzona jako źródło odnośników do narzędzi, artykułów, informacji i opisów wszelkich technik dotyczących tworzenia dostępnych stron internetowych.